16.10.2020
17:00

FB 2 - Ausbildung / Modul 2 / Theorie Wochenendkurs - WNB
Humboldt Maturaschule, 1040 Wien, Lothringerstraße 4-8/3. Stock
16.10.2020
17:00

FB 2 - Ausbildung / Modul 2 / Theorie Wochenendkurs - WNB - ...
Humboldt Maturaschule, 1040 Wien, Lothringerstraße 4-8/3. Stock
23.10.2020
17:00

FB 2 - Ausbildung / Modul 2 / Theorie Wochenendkurs - OÖ
Tabakfabrik Linz "Prager Fotoschule", Bauteil 1, Stiege A, 1.OG, Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz
23.10.2020
17:00

FB 2 - Ausbildung / Modul 2 / Theorie Wochenendkurs - OÖ - J...
Tabakfabrik Linz "Prager Fotoschule", Bauteil 1, Stiege A, 1.OG, Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz
11.12.2020
14:00-18:00

FB 2 - Ausbildung / Theorie Prüfung - OÖ
Tabakfabrik Linz "Prager Fotoschule", Bauteil 1, Stiege A, 1.OG, Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz
24.04.2021 (13 Tage)
FB 2 - Ausbildung / Blockkurs Portoroz / Theorieausbildung +...
Portoroz, Slowenien